Välkommen till weSee - Det nya sättet att arbeta med digitala arkiv
Den fulla upplevelsen av weSee-metoden kan inte beskrivas med ord.
Ta därför hem programmet och pröva själv. Det gör du HÄR.

TRADITIONELLT
Läs mer här.

WeSee - METODEN

XML - XMP
Dokumenten och bilderna i weSee-systemet fungerar ungefär som vykort. Information och länkar finns i samma fil som bilden/dokumentet och flyttar du bilden så följer information och länkar med. XML och XMP kallas 'vykortstekniken' och det är världsorganisationen w3c och det stora företaget Adobe som utvecklat den. I Adobes program Photoshop och Elements kan du se och hantera viss XMP-information under File --> File Info.
Med vykortsmetoden och WeSee-programmet blir det enkelt och billigt att arbeta med filarkiv, både stora och små. Till skillnad från traditionell databasteknik så fungerar WeSee-metoden även över Internet. I exempelsamlingen kan du du ta vilken bild eller dokument du vill och dra till ditt WeSee-program och läsa information om bilden. De länkar som finns i filen fortsätter i de flesta fall att fungara (*). WeSee-metoden ger dig stora friheter att arbeta jämfört med traditionell databasteknik.

LÄNKAR
Med WeSee-metoden kan du skapa länkar på ett sätt som traditionell databas- och HTML-teknik inte klarar.

De gula och gröna fälten i bilden ovan representerar två bilder eller dokument. Det ena kan vara ett familjefoto eller ett hus. Det andra kan vara en karta, en landskapsbild eller en levnadsbeskrivning. På båda bilderna kan du identifiera objekt - människor, hus, torp och föremål. Objekten på de båda bilderna kan därefter länkas samman. När du klickar på ett sådant objekt så förflyttar du dig till det andra objektet och kan se och läsa om det. På det här viset kan du åstadkomma hela nät av information och länkarna kommer att fungera även över Internet (*). HÄR visar vi hur det går till. WeSee-metoden bryter 30-årig teknik och innebär därför en paradigm i databehandling. Den arbetsmetod och länkteknik som finns i weSee är patentsökt.

(*) Allt är inte färdigt från första stund, men vi arbetar vidare mot fulländning.